Sản Phẩm Chất Lượng - Uy Tín
Hiệu đàn Đức Ngân uy tín
Hiệu đàn Đức Ngân uy tín
Hiệu đàn Đức Ngân uy tín

BÍ QUYẾT , CÁCH CHỌN ĐÀN TRANH

Giá bán:

Bí quyết ,chọn đàn tranh tốt

Mandoline cẩm lai cẩn Ốc

Giá bán: 4.000.000 VNĐ

 Đàn Mandoline Cẩm lai cẩn 

Đàn Tam Thập Lục

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

 Đàn Tam Thập Lục 

Dây đàn guitar

Giá bán:

Violon Mastro VN-M05

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Violon Mastro VN-M05

Violon Mastro VN-M03

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Violon Mastro VN-M03

Violon Mastro VN-M02

Giá bán: 4.000.000 VNĐ

Violon Mastro VN-M02

Violon Mastro VN-M01

Giá bán: 3.200.000 VNĐ

 Violon Mastro VN-M01

Đàn tranh 19 dây cẩn Ốc

Giá bán: 9.000.0000 VNĐ

Đàn tranh 19 dây cẩn Ốc

Đàn Sến mộc

Giá bán: 1.200.000 VNĐ

Đàn Sến mộc

Đàn Sến gắn EQ

Giá bán: 1800.000 VNĐ

Đàn Sến gắn EQ

Đàn Kìm gắn EQ

Giá bán: 4000.000 VNĐ

Đàn Kìm gắn EQ